راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامه ارسال مقاله به نشریه تحلیل‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی در ورزش:
 
خواهشمند است شیوه‌نامۀ زیر را مطالعه و بر اساس آن اقدام به ارسال مقاله کنید. لازم به توضیح است که مقالات دریافتی از طریق سایت نشریه در مرحلۀ اول و پیش از ارسال به داوری ازنظر رعایت شیوه‌نامۀ زیر بررسی خواهد شد و در صورت عدم رعایت آن، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد.
اصول نگارش و ارسال مقاله برای نشریه تحلیل‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی در ورزش
نشریه علمی تحلیل‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی در ورزش اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزۀ تخصصی مزبور برخوردار باشند.
اصول کلی
 • مقالۀ ارسالی باید اصیل ‌باشد.
 • مقاله‌های ترجمه‌شده، تحلیلی، موردی و تک بررسی، برای چاپ در این مجله اولویت ندارند.
 • مقالۀ مروری از اشخاص مجرب که حداقل 20 مقاله در موضوعات مرتبط در نشریات داخلی یا خارجی چاپ کرده باشند، پذیرفته می‌شود و باید شامل عنوان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام پژوهش، مطالب علمی و مطالعات انجام‌شده دربارۀ موضوع، تجزیه‌وتحلیل و بحث در رابطه با پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری باشد. نتیجه‌گیری باید شامل جمع‌بندی و نتیجۀ کلی باشد. همچنین پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شود.
 • نویسندگان مقالات موظف به رعایت استانداردهای علمی و اخلاقی در نگارش مقالات خود هستند.
شیوه‌نامۀ ارسال مقالات
مقالات باید از طریق سامانه نشریه تحلیل‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی در ورزش به صورتی که شرح داده شده است، ارسال شود. تمامی مقالاتی که به‌صورت الکترونیکی در سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس ثبت گردند در ابتدا توسط هیئت تحریریه نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک‌های لازم برای انجام بررسی‌های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می‌شوند. این مقالات، بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیئت تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
 
نحوه تنظیم مقالات
 • مطالب مقاله به‌صورت یک ستونی با رعایت حاشیه لازم (حداقل 2 سانتی‌متر از هر طرف) با قلم B- Mitra 12   برای متون فارسی و قلم Times New Roman 11 برای متون انگلیسی تایپ شوند.
 • تعداد صفحات مقاله نباید کمتر از 10 صفحه و بیشتر از 15 صفحه (تمامی بخش‌ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی، فهرست منابع و جداول) باشد.
 • مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته‌شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند، پرهیز شود.
 • مؤلف باید معادل انگلیسی اسامی خارجی و اصطلاحات مورد استفاده را در پایین صفحه زیرنویس نماید. شماره زیرنویس‌ها در هر صفحه از شماره یک شروع شود.
 • واژه‌ها و یا عباراتی که به‌صورت علائم اختصاری بکار برده می‌شوند در اولین استفاده، نام کامل آن‌ها ذکر گردد. البته در خصوص واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها لازم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آن‌ها قابل‌استفاده است و به‌هیچ‌وجه در عنوان و چکیده‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرند.
فایل مشخصات نویسندگان
 • نویسنده موظف است فایل کاور لتر را از سایت نشریه دانلود نموده و دقیق تکمیل نماید (شماره همراه و پست الکترونیک معتبر همه نویسندگان ضروری است).
 • در خصوص سند اصالت مقاله، اگر  مقاله مستخرج از پایان‌نامه ارشد و یا رساله دکترا و یا طرح پژوهشی است نویسنده موظف است سند مربوطه را در قالب فایل‌های تکمیلی ارسال نماید. مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله دکتر در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 • تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد.
 • یادآوری می‌گردد پس از واردکردن اسامی در پرونده مقاله و ورود مقاله به پروسه بررسی، امکان ایجاد هیچ تغییری در تعداد و ترتیب نام نویسندگان وجود ندارد. لطفاً هنگام ثبت اسامی دقت فرمایید.
فایل اصلی مقاله
 • صفحه اول: عنوان فارسی مقاله، چکیده فارسی و کلید واژگان به ترتیب ذکر می‌گردند. چکیده مقاله در یک پاراگراف، حداکثر 200 کلمه و در متن آن هدف، روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری ذکر شده باشد [نیازی نیست تا در متن چکیده این چهار بخش تفکیک‌شده و عنوان هر بخش ذکر گردد]. لازم به ذکر است که در متن چکیده به‌هیچ‌عنوان نباید منبع دهی نمود و همچنین از  واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها استفاده کرد. کلید واژگان نیز بین 3-5 کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند.
 • صفحه دوم: شامل عنوان انگلیسی مقاله، چکیده انگلیسی و کلید واژگان مرتبط است. چکیده انگلیسی و کلید واژگان (Keywords) باید با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید.
اصل فایل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:
متن اصلی مقاله به ترتیب شامل 5 بخش 1) مقدمه، 2) روش پژوهش، 3) نتایج و یافته‌ها، 4) بحث و نتیجه‌گیری و 5) منابع است. کلیه بخش‌های فوق به‌صورت مجزا و با همین عناوین باید بیان شوند.
1) مقدمه: در مقدمه باید تشریح شود که مسئله تحقیق چیست؟ رابطه اش با مطالعات پیشین چگونه است؟ چه شکاف هایی در مطالعات گذشته وجود داشته که با این تحقیق پوشش داده می شود؟ این بخش به گزارش بیان مسئله با مروری بر مطالعات گذشته، چالش‌های موجود در این مسئله، ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف پژوهش می‌پردازد.
2) روش پژوهش: در این بخش جزییات روش تحقیق، شیوه اجرای طرح، زمان و مکان اجرای پژوهش، جامعه و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب آن‌ها، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، ابزارهای اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور) آزمون‌های آماری مورد استفاده باید گزارش شود.
3) نتایج و یافته‌ها: نتایج شامل شرح کامل یافته‌های پژوهش است. نتایج پژوهش باید با توجه به اصول علمی به‌صورت کاملاً شفاف و روشن ارائه گردند. ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدود اطمینان، ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون‌ها بالأخص مقدار دقیق سطح معناداری به‌عنوان‌مثال (P<0.02) در آزمون‌های آمار استنباطی ضروری است. مؤلفین لازم است تنها به گزارش مهم‌ترین یـافته‌های به‌دست‌آمده اکتفا کنند. همچنین استـفاده منـاسب از جدول و نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.
 • عنوان کلیه شکلها، نمودارها و تصاویر در زیر آن درج شود و توضیحات مربوط به شکل بعد آن آورده شود.
 • برای درج عنوان هر شکل پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عکسها باید به‌وضوح و کیفیت بالا تهیه شوند.
 • عنوان و محتویات متنی شکل‌ها هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد.
 • در مورد جداول نیز، عناوین جداول در بالای آن‌ها قرار داده می‌شود.
 • توضیحات مربوط به هر جدول قبل آن آورده شود. برای درج عنوان هر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عنوان جدول باید گویا باشد به‌نحوی‌که نیاز نباشد به متن مراجعه شود.
 • اختصارات و علائم متن جدول را می‌توان با زیرنویس روشن کرد. اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده باشد.
4) بحث و نتیجه‌گیری: شرح نکات مهم یافته‌ها، مقایسۀ نتایج پژوهش با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف، بحث در مورد کلیت یافته ها، بیان کاربرد احتمالی یافته‌ها، و درنهایت نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌های حاصل از یافته‌های پژوهش از موارد موردبحث در این بخش مقاله است.
 
5) منابع مقاله و نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده:
 • منابعی که در متن استفاده می‌شوند باید مطابق با دستورالعمل «APA» به‌صورت زیر معرفی شوند:
 • در انتهای مقاله، منابع به ترتیب حروف الفبا، آورده شوند.
 • منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی نوشته و در داخل پرانتز واژه  (Persian) آورده شود.
 • بهتر است از اندنوت یا رفرنس منیجر استفاده شود.
 • ارجاعات درون‌متنی کاملاً منطبق بر منابع انتهای مقاله باشد.
مثال منبع نویسی:
 • Ghafouri Yazdi, M., Mahmoud, A., Khabiri, M., Eslami, A. (2013). Regression analysis of the relationship between components of knowledge management and knowledge-based economics in Sport and Youth General Office of Khorasan Razavi. Journal of New Trends in Sport Management, 2014, 2(5), 49-62. (Persian)
 • Dowling, M., & Washington, M. (2017). Epistemic communities and knowledge-based professional networks in sport policy and governance: A case study of the Canadian sport for life leadership team. Journal of Sport Management, 31(2), 133-47.
 
نکات اداری و تعهدی
 • مقالات ارسال‌شده به نشریه نباید پیش‌ازاین در هیچ نشریه ای چاپ‌شده باشند. در صورت مشاهده این موضوع، مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه مقالات دیگر آن نویسنده را بررسی نخواهد کرد.
 • ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقاله خود را به نشریه‌های داخلی و خارجی دیگری ارسال نکند.
 • درصورتی‌که نویسنده مسئول، تغییرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 15 روز انجام و از طریق سامانه ارسال نکند، مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف می‌شود.
 • لازم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله به‌شرط انجام اصلاحات محقق باید توضیحات لازم در خصوص کلیه سؤالات را در قالب یک نامه در ابتدای مقاله ارائه نموده و اصلاحات انجام‌گرفته را نیز با رنگی متمایز (برای هر داور با یک رنگ مشخص) مشخص نماید. بهتر است این اعمال در نسخه‌ای از مقاله انجام شود که داور توضیحات را در آن ارائه نموده و این توضیحات حذف نشوند تا داور با یک نظر بتواند تغییرات لازم را بررسی نماید.
 • مسئولیت محتوای مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.
 • هیئت تحریریه نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش مقاله آزاد است.
 • پس از صدور نامه پذیرش، امکان هیچ‌گونه تغییری در نام و ترتیب نویسندگان مقالات وجود ندارد.
در پایان، از نویسندۀ محترم درخواست می‌شود که ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهدۀ نمونه مقالات چاپ‌شده در جدیدترین شمارۀ نشریه، مقالۀ خود را تنظیم و از طریق سامانه به نشریه ارسال کند.